ASKER BRUKT OG REDESIGN

Asker Brukt og Redesign er et pilotprosjekt utarbeidet av Marianne Bakkerud.

Vi skaper arbeidsplasser med høyt fokus på miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft. Vårt mål er å ta i bruk den passive arbeidskapasiteten, satse på mangfoldledelse og jobbe iherdig med å redde verden. Store ord, men det er handling som teller. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe.

Våre dyktige medarbeidere faller utenfor det ordinære arbeidsmarkedet, fordi de av ulike grunner har redusert arbeidskapasitet, fysiske eller psykiske helseutfordringer, språklige utfordringer eller lav/ingen utdanning.

Verkstedet vårt er en lærings -og mestringsarena, som ledes av pedagoger med høy kompetanse innenfor gjenbrukskunst, ombruk og redesign av møbler, kalkmaling, egenproduserte mosaikkfliser, omsøm og tekstiler.

Vi samarbeider med Ibsens Laboratorium, Ingebjørg Mundheim – Powertex Oslo og Omegn, MB Art Galleri og Sonans Karriere.

Vi har ulike avdelinger som tar for seg ulike redesignoppgaver. Noen produserer for salg og andre tar imot enkeltoppdrag fra privatpersoner.

I 2019 utvidet prosjektet seg til å være et samarbeidsprosjekt mellom Foreningen Utafor Boksen og Omattatt – ombruksverksted.