OM UTAFOR BOKSEN

UTAFOR BOKSEN er en interesseforening for kunst, kultur, miljø og mangfold. Vi skaper tverrfaglige felles arenaer og kan være behjelpelige med å finne de rette tilskuddene til ditt prosjekt, det være seg bærekraftige samarbeidsprosjekter innenfor kurs og opplæring, kulturelle arrangementer, som utstillinger, konserter, festivaler med mer. Vi ønsker å inspirere og å støtte aktører som setter fokus på FNs 17 bærekraftsmål og å hjelpe unge håpefulle med å nå sine mål. Vi tenker rett og slett utafor boksen.

Våre aktuelle prosjekter:

Asker Brukt og Redesign, Greener Living Pop Up Shops, Green Friday i Asker, Kunstnerkollektivet

Styret:

Styreleder: Marianne Bakkerud, Åros i Asker

Nestleder: Jorunn Knudsen, Drammen

Samarbeidsprosjekter:

Ombruksfestivalen i Asker, Klimafestivalen §112, Kulturfestivalen 2022

Samarbeidspartnere:

Schulerudstuene i Holmsbu, Hurum Kunstlag og Sonans Karriere

Utafor Boksen er registrert i frivilligregisteret for lag og foreninger.

Organisasjonsnummer: 923304983 Kontonr.: 1254 63 08195

Forretningsadresse:

Skofterudstubben 13, 3474 Åros

Telefon: +47 45260325, e-post: kontakt@utaforboksen.no

Det finnes ulike måter å støtte oss på. Vis du ikke har mulighet til å være et aktivt medlem kan du bidra med din Grasrotandel. Ved å klikke på bildet kommer du rett inn til Norsk Tipping sine nettsider. I søkefeltet skriver du Utafor Boksen og klikker på «søk». Deretter følger du bare instruksen.

Tusen takk for din støtte!